Kenniscentrum Duurzaamheid

EN FR DE IT ES

AFLEVERING 1

Begrippen & definities

Onderwerpen van de aflevering

Oorsprong van duurzame en verantwoorde beleggingen

De eerste vormen van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) zijn van religieuze oorsprong. Ze gaan in de Verenigde Staten terug tot de 17de eeuw. Hun oorsprong verklaart het verband dat nagenoeg automatisch wordt gelegd tussen SRI-beleggingen en uitsluitingen.

De relatie tussen ethiek en geld heeft al talrijke vragen doen rijzen met de uitsluiting als gevolg van activiteiten gerelateerd aan bijvoorbeeld wapens, alcohol, slavernij, tabak en kansspelen. De bedoeling van de integratie van ecologische, maatschappelijke en bestuurlijke factoren en van duurzame en verantwoordelijke beleggingen is om veel verder te gaan dan die eerder negatieve aanpak die uitgaat van het (reputatie)risico van beleggingen. Er bestaan immers ook positieve benaderingen!

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Bbp van Europese Unie & China

Onder impuls van verschillende internationale initiatieven – in het bijzonder de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) van de Verenigde Naties heeft de integratie van ecologische, maatschappelijke en bestuurlijke (of ESG) factoren een belangrijke opmars gekend. De expertise neemt toe en wordt professioneler. Vandaag is het PRI-initiatief ondertekend door X partijen en goed voor bijna USD 45 biljoen onder beheer. Die partijen zijn een belangrijke hefboom om de dialoog in gang te zetten en te evolueren naar een duurzamere financiële wereld.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Modegril?

Naast het belang dat dit onderwerp de jongste jaren heeft gewonnen over de hele wereld, zien we een structurele tendens die zal blijven aanhouden. Enerzijds nemen de overheden dit onderwerp ter harte. Ze mikken op meer standaardisering en een systematische aanpak opdat het wereldwijd meer en meer ingang zou vinden. In ons tweede aflevering zullen we hier dieper op ingaan. Anderzijds hebben de economische en financiële crisissen de bewustwording vergroot. Beleggers houden rekening met alle factoren die volatiliteit zouden kunnen veroorzaken en onzekerheid omtrent hun beleggingen. Bovendien worden hun beleggingen dankzij de sociale media van dichtbij gevolgd door de verschillende stakeholders, met name de begunstigden van pensioenfondsen, de cliënten, de vakbonden, de werknemers, de bevolking, enz. Het reputatierisico wordt zo erg tastbaar.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Duurzaam en verantwoord: ‘to be or not to be’?

In het licht van deze toenemende vraag is het aanbod ook ruimer geworden. De afgelopen tien jaar is de maturiteit ervan ook toegenomen. Door de complexiteit ervan en het gebrek aan een universele definitie is de verwarring bij beleggers wel toegenomen. Tot slot, waarom is een strategie al dan niet duurzaam en verantwoord? In afwachting van een taxonomie die de Europese Commissie aan het uitwerken is, heeft de internationale organisatie Eurosif zeven benaderingen geïdentificeerd die afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt, en die in almaar grotere mate worden erkend als een ijkpunt voor de gebruikers ervan. Voor elk van die methodes hebben wij de voor- en nadelen in kaart gebracht, alsook de mogelijke impact op het universum. Op die manier kan elke belegger op basis hiervan de benadering(en) identificeren die het beste past/passen bij zijn behoeften en profiel.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Als we de zaken nu eens vanuit een ander oogpunt zouden bekijken?

Duurzaam en verantwoord beleggen beperkt zich niet louter tot uitsluiting, wat wordt beschouwd als een hinderpaal voor een gezonde diversificatie van beleggingen en bijgevolg mogelijk de prestaties in het gedrang brengt. Wel integendeel! Vandaag is het door het gebruik van verschillende instrumenten en methodes, die hoofdzakelijk de afgelopen twintig jaar werden ontwikkeld, mogelijk om ecologische, maatschappelijke en bestuurlijke factoren te integreren. Zij hebben niet alleen als voordeel zich te kunnen beschermen tegen reputatierisico, maar ook beter onderbouwde en gedocumenteerde beleggingsbeslissingen te nemen en zo zijn risico- en rendementsprofiel te optimaliseren. Hoewel de beschikbaarheid van ESG-gegevens en de betrouwbaarheid ervan vaak in vraag wordt gesteld, zijn zij de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Zij zullen blijven evolueren onder impuls van verschillende regelgevende initiatieven, waaronder de Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie die vorig jaar van kracht werd.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Beleg vandaag voor morgen

Dan rest er ons nog de kwestie van de beleggingshorizon, en in het bijzonder het eeuwige debat over de kortetermijndruk en de wil om op lange termijn te beleggen. Een regelgeving die institutionele beleggers toelaat om werkelijk langetermijnkeuzes te maken, zou een belangrijke vooruitgang zijn. Voor private beleggers zorgen zij voor een zeker bewustzijn rond de keuzes die moeten worden gemaakt.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Alles ‘Greenpeace’ in de financiële sector?

De structurele tendens om ESG-factoren te integreren in het beheer en de materie blijven evolueren. De standaardisering en systematisering zullen blijven verbeteren. Nog niet zo lang geleden waren duurzame en verantwoorde beleggingen een niche, maar ze zijn uitgegroeid tot een echte mainstream-expertise die in volle opmars is. Duurzaam en verantwoord beleggen kan mogelijk toegevoegde waarde creëren in de optimalisering van de verhouding tussen risico en rendement, maar ook op het vlak van ESG. Dat komt almaar meer tot uiting, maar is moeilijk te meten. Het is gebaseerd op een meer open en holistische benadering van een belegging die niet beperkt is tot louter uitsluitingen.

Dialoog, engagement en integratie maken eveneens deel uit van de panoplie van de zogenaamde positieve benaderingsaanpak.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1