Kenniscentrum Duurzaamheid

EN FR DE IT ES

AFLEVERING 7

Aandeelhoudersengagement: hoe investeerders het verschil kunnen maken.

Onderwerpen van de aflevering

Engagement, een verantwoorde aanpak die resulteert

De filosofie van duurzaam en verantwoord beleggen is de laatste jaren sterk geëvolueerd van een historische, uitsluitingsgerichte benadering naar een strategie die betrokkenheid en dialoog verkiest.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

De verantwoordelijkheden van een verantwoord aandeelhouder

Voor een verantwoord aandeelhouder is engagement en dialoog met ondernemingen een eerste belangrijk aspect. Hierdoor probeert men best practices, vooral op vlak van governance, maar ook op vlak van sociale en milieuverantwoordelijkheid te bevorderen.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Het effect van stemmen

Ook als minderheidsaandeelhouder is het nuttig en belangrijk om uw stem te laten horen en zo best practices op vlak van governance en MVO te verdedigen en bevorderen. De afgelopen jaren is gebleken hoe minderheidsaandeelhouders effectief tegenwicht kunnen bieden tegen meerderheids- en/of referentieaandeelhouders. Er wordt dan ook in toenemende mate rekening met hen gehouden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Proxy-voters, een toenemende invloed op de bedrijfsvoering

Proxy-voters of adviesbureaus voor investeerders omtrent engagement en stembeleid hebben een steeds grotere invloed op het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Door beleggers te begeleiden bij de keuze van hun steminstructies, beïnvloeden proxy-voters de richting van algemene vergaderingen en op die manier het bestuur van ondernemingen. Hierdoor groeit de aandacht voor de aanbevelingen van de proxy-voters bij het bedrijfsmanagement, omdat zij negatieve stemmen bij volgende aandeelhoudervergaderingen willen vermijden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Op weg naar betere governance praktijken

Langzaam aan wijzigen management en governance praktijken, onder druk van aandeelhouders, de samenleving en belanghebbenden, maar ook als gevolg van regelgeving, met onder meer nieuwe en strengere governance richtlijnen, in het bijzonder met betrekking tot transparantie. Al deze elementen en ontwikkelingen, in combinatie met de herziening van governance richtlijnen in verschillende regio’s van de wereld, leiden  uiteindelijk tot een verbetering van governance praktijken, een verhoogde transparantie en een verbeterede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is dus wel degelijk van belang om een verantwoord aandeelhouder te zijn.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1